Laster...
CF Svendsen AS er et entreprenørfirma som holder til i Aurskog Høland. Vi påtar oss alt fra små til store gravetjenester. Alt fra drenneringsjobber til boligtomter/industribygg og veier. Tilbyr også massetransport og maskinflytting med lastebil.

what-we-do

våre tjenester

Vi tilbyr alle våre tjenester etter både timer og fastpris. Vi tar på oss oppdrag på hele Østlandet.

Vi utfører det meste innen grunn og terrengarbeider, fra den minste gårdsplassen til den opparbeidelse av tomter for store næring og boligblokker.

Se våre prosjekter

Vi utfører det meste innen vei, vann og avløp, fra rehabilitering av private stikkledninger, til bygging av store vann og avløpsanlegg.

Se våre prosjekter

Vi utfører alt fra spårtetting etter slutthogst til skogsbilveier, samt grøfting og markberedning.

Se våre prosjekter

Vi utfører i all hovedsak transport i egenregi, men vi har Transport løyve slik at vi kan påta oss transport for andre kunder.

Se våre prosjekter

Vi utfører innmåling og kartlegging av våre anleggsprosjekter ved bruk av vår rover stang.

Se våre prosjekter

Vi utfører alle typer utomhusarbeider. Alt fra støttemurer, kantstein, asfaltering, opparbeidelse av grøntareal og beplantning.

Se våre prosjekter

Ikke ta vårt ord på det – hør heller på

våre kunder

Våre

Prosjekter

Det finnes ingen bedre selger enn en fornøyd kunde!